Zaujímavosti

Záhadné hieroglyfy a Faitský disk: 2. časť

Záhadné hieroglyfy a Faitský disk

videní: 1.0K

Prinášame vám druhé pokračovanie článku Záhadné hieroglyfy a Faitský disk. Dôležitosť disku – ako sme si povedali aj v prvej časti článku – spočíva predovšetkým v tom, že znaky, ktoré sa na ňom nachádzajú, nie sú kresby ale odtlačky urobené nejakým druhom pečate alebo pečiatky.

V podstate iba 10 ideogramov je podobných lineárnemu písmu na disku. Podľa expertov, napríklad paleolingvistu Barryho Fella z Univerzity v Harvarde (USA), sú tieto hieroglyfy predchodcami obrazcov a znakov lineárneho písma A a B. na druhej strane však sú odborníci, ktorí sa domnievajú, že písmo na disku nepochádza z Kréty. Konkrétne ho spájajú s kultúrou v ríši Tartessos a kultúrou El Argar na Pyrenejskom polostrove. Argumentujú tým, že disk sa na Kréte objavil v dôsledku mnohých obchodných výmen medzi polostrovom a civilizáciami východného Stredomoria. Teória o pôvode disku na polostrove sa zakladá aj na fakte, že ideogramy sú usporiadané do špirály, rovnako ako tartézske stély. Jeden z ideogramov na disku zas poukazuje na možný pôvod disku v kultúre El Argar. Zobrazuje bojovníka s korunou z pier, ktorá bola typická pre argárskych bojovníkov, ktorí sa plavili cez Atlantický oceán a Stredomorie, kde zanechali stopy práve vo forme jaskynných malieb.

O faitskom disku, ktorý je aktuálne v správe Archeologického múzea na Kréte, existuje tiež teória, že ide o nič viac len o podvod. Podľa doktora J. M. Eisenberga, britského experta na starožitnosti, disk umelo vyrobil jeho údajný objaviteľ, archeológ Luigi Pernier. V článku publikovanom v časopise Minerva, vydávanom spoločnosťou starožitníkov v Londýne, Eisenberg tvrdí, že Pernier chcel ohúriť svojich kolegov, preto sa rozhodol vyrobiť nález s nápisom, ktorý sa nedá rozlúštiť. Eisenberg založil svoje obvinenie na fakte, že disk je dokonale rovný a hladký, čo nie je typické pre minojské hlinené predmety. Stačil by jednoduchý test metódou termoluminiscencie, aby sme dokázali s presnosťou určiť vek disku. Grécke vládne orgány to však do dnešného dňa nepovolili, pretože sa domnievajú, že disk je príliš krehký a manipulácia s nim by ho mohla nenávratne poškodiť.

Zdroj: Wiki | topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen