Zaujímavosti

Glozel: Francúzska obec a praveké tabuľky – 1. časť

glozel

videní: 795

Neboli by sme to my, keby sme vám opäť nepriniesli ďalší článok z minulosti, ktorý prináša záhadu. Tentokrát sa v dvojdielnom článku pozrieme na francúzsku dedinku s názvom Glozel, v ktorej sa našli tabuľky z praveku. Od svojho objavenia v roku 1924 vyvolali tieto kamenné tabuľky veľkú polemiku a mnoho pochybností vo vedeckých kruhoch. Záhadný je nielen ich pôvod z čias praveku, ale aj písmo, ktoré je na týchto 2 500 kamenných tabuľkách vyryté.

Začnime citáciou doktora Zimmermana z Univerzity vo Washingtone: „ podarilo sa nám vyvrátiť domnienky, že tabuľky z Glozelu sú len moderné, umelo vyrobené keramické predmety, ktoré majú vytvárať dojem, že pochádzajú z dávnej minulosti. Prišli sme k záveru, že boli skutočne vyrobené v praveku,“ práve týmito slovami doktor potvrdil pravosť nálezu. Medzi archeológmi a vedcami sa rozšírilo množstvo teórií o náleze početných pravekých tabuliek v roku 1924 v malej francúzskej dedinke Glozel. Časť tajomstva spočíva v písme vyrytom na tabuľkách. Prvé, čo vedci spozorovali v snahe dešifrovať odkaz v tabuľkách, bola skutočnosť, že ťahy písma neboli jedinečné, ale že existuje istý vzťah s inými typmi starovekého príbuzného písma ako je italický či iberský… Niektorí vedci sa dokonca pokúšajú nájsť v znakoch korene takých rôznorodých jazykov, ako sú írčina, fínčina a nórčina, ich výskum však nie je na konci. Na glozelských tabuliach sa podarilo identifikovať jeden z najstarších symbolov, ktoré používa človek, svastiku a hákový kríž. Je to znak so štyrmi ramenami smerujúcimi do rôznych smerov, ktorý je možné vytvoriť pomocou štyroch písmen gréckej abecedy, usporiadaných do kruhu. Magický význam tohto znaku sa zatiaľ nepodarilo objasniť, vedci však vylúčili, že by mal obradný charakter. Najrozšírenejšia teória spája svastiku s hviezdnymi telesami a so začiatkom a vývinom života. Isté je, že od praveku až do dnešných dní svastiku používalo množstvo rôznorodých kultúr vo všetkých obdobiach, pričom nikdy nestratila svoj mystický charakter. Pokračujeme v druhej časti.

Zdroj: topdesat | pinterest

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen