Zaujímavosti

Stratené galské mesto Alesia

alesia

videní: 539

Existencia galského mesta Alesia, spomínaná už v klasických dielach, okrem iných aj v spise Julia Caesara Zápisky vo vojne v Gálii, je v súčasnosti už nevyvratiteľná. Aktuálnou úlohou, ktorou sú podrobení historici, je úloha vymedziť geograficky jeho polohu. Odohrala sa tam jedna z najkrutejších vojenských bitiek rímskeho impéria.

Spory historikov o Alesii súvisia so skutočnosťou, že toto mesto zostalo dlhé roky ukryté pred ich zrakmi. V roku 52 pred našim letopočtom sa stalo dejiskom bitky, ktorá nesie názov tohto mesta. Až v polovici 19. storočia sa vo Francúzsku viedla polemika o jeho polohe. Renomovaní historici postavili proti sebe teórie a vytvorili dlhý zoznam geografických lokalít, kde by sa mohlo toto mesto nachádzať. Stopy po ňom zahladila bitka, ktorú viedli Galovia proti Rimanom.

Nezadržateľný rozmach rímskeho impéria s cieľom ovládnuť starý svet zažil svoj kritický moment, keď vojská Julia Caesara napadli Gáliu, na čo Galovia odpovedali tvrdým odporom. Bolo to kruté vojenské ťaženie, počas ktorého obe strany utrpeli mnoho strát na životoch a mesto Alesia sa stalo kľúčovým miestom ťaženia. Presne do tohto mesta sa utekal uchýliť galský náčelník Vercingetórix, keď ustupoval Rimanom. Alesia, rovnako ako aj mnohá ďalšie mestá postavené Keltmi (Galovia sú ich priamymi potomkami), sa nachádzala na vrchu náhornej plošiny. Táto poloha poskytovala mestu jasnú výhodu v obrane počas možných obliehaní. Navyše, aby posilnili jadro mesta, po jeho obvode vystavali súvislý cementový múr, ktorý zabraňoval, aby do mesta preniklo baranidlo či iné dobové bojové nástroje.

Zatiaľ čo sa náčelníkove vojsko ukrývalo v meste, Caesar vo svojom táborisku zhromaždil početné vojsko. A tak sa v roku 52 pred našim letopočtom rozpútala bitka o Alesiu. Ani posily, ktoré prišli Galom na pomoc nestačili. Rimania si s nim ľahko poradili. Následne sa mesto vzdalo. Bitka sa skončila, ale o malej galskej pevnosti Alesii sa ešte veľa hovorilo ak po stáročia od tejto udalosti.

Zdroj: topdesat | pinimg

b
Komentáre
Hore