Zaujímavosti

Megalitické hroby v Newgrange sú staršie, ako egyptské pyramídy

megalitické hroby

videní: 338

Megalitické hroby v írskom Newgrange sú staršie ako 5 000 rokov, takže vekom staršie ako egyptské pyramídy a dokonca i príchod Keltov do Írska.  Ako to býva pri starých pamiatkach často zvykom, dnes máme iba málo kľúčov k rozlúsknutiu, či stavba slúžila aj na nejaký iný účel. Táto krásna nekropola z doby kamennej tak ostáva zdrojom najrôznejších špekulácií a úvah.

Newgrangeské hrobky (megalitické hroby), ktoré sa nachádzajú na brehoch rieky Boyne východne od Slane, sú miestnymi ľuďmi v ich jazyku nazývané Brú na Bróinne (Palác na Boyne). Podľa pohanskej mytológie v Newgrange sídlil Aengus, mocný boh lásky. Miesto je taktiež spojené s mystickým pokolením bohyne Danu, známej taktiež ako Tuatha De Dannan. Podľa tamojšieho presvedčenia títo pohania milujúci prírodu zanechali v krajine niektoré rysy svojho ducha a tamojší ľud verí, že legendárny hrdina z keltských hrdinských bájí Cuchulain bol počatý práve tam. Legenda hovorí, že tamojšie hrobky sú pohrebiskom veľkých kráľov Tary. Popol týchto vládcov bol údajne uložený vo veľkých urnách spočívajúcich v troch výklenkoch pohrebnej komory. Napriek tomu, že má komora pôdorys kríža, je potrebné poznamenať, že hrobka pochádza z doby asi 3 200 rokov pred Kristom. Je teda pravdepodobnejšie, že bola inšpirovaná tvarom štvorlístka, ktorý prevláda v staroírskom umeleckom výraze.

Stavitelia hrobov venovali stavbám veľa pozornosti a starostlivosti. Používali materiál, ktorý nebol ľahko dostupný. Kremeň musel byť ťažený až v značne vzdialenom pohorí Wicklow a následne dopravovaný do Newgrange. Odhaduje sa, že stavba monumentu si vyžiadala prácu 300 mužov a to po dobu neuveriteľných 20 a viac rokov.

Podobne, ako to bolo aj u iných národov starých kultúr, taktiež život tamojšej komunity sa neodmysliteľne viazal na rytmus prírody a cykly Zeme. Najväčší význam sa prikladal zimného a letnému slnovratu. V Newgrange pri úsvitu za zimného slnovratu prechádzajú slnečné lúče strešnou komorou krátkou priamou dráhou do srdca pohrebnej komory a ožiaria zložité kamenné reliéfy, ktoré – ako sa domnievame – zobrazujú slnko a mesiac.

Zdroj: topdesat | wikipedia

b
Komentáre
Hore