Zaujímavosti

Rusíni alebo slobodný plebiscit v réžii Moskvy


videní: 1.2K

Nech sa Rusíni po druhej svetovej vojne rozhodnú, ku komu budú patriť a ku komu sa chcú pripojiť. Pozrime sa spoločne na ukážku slobodných volieb v réžii Moskvy.

Začiatkom roka 1945 sa na Podkarpatskej Rusi konala veľká udalosť. Taká veľká, že sa jej zúčastnil osobne aj generál Ludvík Svoboda, veliteľ československých jednotiek v Sovietskom zväze. Podkarpatská Rus bola dlho súčasťou Československa, potom si toto územie na niekoľko rokov prisvojilo Maďarsko a koncom vojny ho obsadila postupujúca Červená armáda. Jeho obyvateľstvo sa v plebiscite malo vysloviť, či sa chce stať súčasťou Sovietskeho zväzu. Svoboda sem zavítal asi aj preto, aby dozeral, či sa nebude diať niečo nekalé. No československý generál usilovne obracal poháriky plné koňaku so sovietskym generálom Mechlisom, a tak nevedel, čo sa vlastne vonku deje.

A dialo sa toho skutočne veľa. Už aj predtým. Dňa 29. novembra 1944 bol zvolaný sovietskymi orgánmi zjazd národných výborov Podkarpatskej Rusi. Jeho úlohou bolo prijať rezolúciu o pripojení Zakarpatskej Rusi k sovietskej Ukrajine. Na zjazde sa zúčastnilo 663 delegátov. Keď sa schádzali, tou istou cestou, len v opačnom smere hnali sovietske bezpečnostné orgány obyvateľstvo do gulagov. Bez ohľadu na to, či pomáhali predchádzajúcim vládnym orgánom, alebo sovietskym vládnym orgánom, alebo hoci nikomu. Jednoducho si brali jedného za druhým.

Rusíni alebo slobodný plebiscit v réžii Moskvy

Piotr a Sergej Goďmašovci, autori knihy Podkarpatská Rus a Ukrajina, píšu: „Od tatársko – mongolského vpádu v roku 1241 Zakarpatsko nezažilo taký pohon na ľudí.“ A dočkali sa toho od bratského slovanského národa. Sovietske bezpečnostné orgány tak dávali najavo delegátom: ak neschválite rezolúciu, aj vás poženieme do gulagov. Zjazd ju prijal. Sovietski pohlavári sa rozhodli potvrdiť to ešte plebiscitom. A to aby bolo aj navonok – pred celým svetom jasne a zreteľne potvrdené ako celonárodné želanie.

V deň plebiscitu NKVD rozvinul všetky formy násilia a podvodu, aké si za takmer 30 rokov existencie osvojil. Žiakov nútili podpisovať za rodičov, váhavcom sa bezpečnosť vyhrážala gulagom. Manifest podpísalo 250 000 obyvateľov. Na výsmech dejín sa Podkarpatská Rus pripojila k Sovietskym krajinám.

Zdroj: Wiki | topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen