Zaujímavosti

Mikuláš Kopernik: Sledoval oblohu nielen preto, že velebil toho najvyššieho

Mikuláš Kopernik: Sledoval oblohu nielen preto, že velebil toho najvyššieho

videní: 1.0K

Torunský kňaz, lekár, matematik a v neposlednom rade právnik. Toľko ku krátkemu popisu velikána menom Mikuláš Kopernik. Človek, ktorý často upieral zrak na oblohu, ale nielen preto, aby velebil toho najvyššieho.

Mikuláša Kopernika zaujímal pohyb nebeských telies. Pozoroval pohyby Mesiaca, planét či hviezd. Spozoroval, že vnútorné planéty sa na oblohe ukazujú len na rannej a večernej oblohe. Vonkajšie však videl aj cez hlbokú noc. Na základe týchto pozorovaní, vyvodil na tú dobu – prevratnú myšlienku. Prišiel totiž na to, že centrom slnečnej sústavy nie je Zem, ako si to učenci mysleli prinajmenšom 1500 rokov. Začal sa obrovský boj. Kopernik začal dokazovať, že to nie Slnko s hviezdami sa točí okolo Zeme – ale práve naopak – Zem sa točí okolo Slnka.

[adrotate skupina = "11”]

Nastolilo sa množstvo otázok. Učenci začali pochybovať. To nie človek a Zem je stredobodom vesmíru, ale Slnko? Priam poburujúca myšlienka. Mikuláš Kopernik sa ňou zaoberal 36 rokov. Mal obavy – a musíme podotknúť, že oprávnene – ktoré súviseli so zverejnením jeho pozorovaní. Jeho kniha s názvom O pohyboch nebeských telies, vyšla v roku 1543. Tento deň bol zároveň dňom smrti je autora.

V knihe O pohyboch nebeských telies  vysvetľoval, že planéty vrátane našej planéty Zem, sa pohybujú okolo Slnka po kruhových dráhach, že v dôsledku pohybu Zeme sa nám zdá, že sa pohybuje Slnko a podobne.

Tu a datuje zrod teórie o heliocentrickej sústave – jednom z najväčších objavov v dejinách ľudstva. Čakáte, že sa z Kopernika stal uznávaný astronóm a dostalo sa mu pocty? Tí z nás, ktorí už čo to o stredoveku vedia, nebudú prekvapení odpoveďou: ani zďaleka. Dokonca vypukol hon na Kopernika. Ešte aj inovátor a veľký reformátor Martin Luther, napísal: „ ten hlupák chce prevrátiť celé umenie astronómie! Ale ako uvádza Písmo sväté, Jozue kázal zastaviť sa Slnku, nie Zemi!“ Podobné názory na túto tématiku zastával aj Lutherov spolupracovník Filip Melanchton.

V roku 1616 zaradila cirkev túto knihu do Indexu zakázaných kníh. Pretrvala tam ďalších viac ako 300 rokov. Kniha z tohto zoznamu zmizla až v roku 1835.

Zdroj: Wiki | topdesat

b
Komentáre
Hore