Video

Tak toto riadne prehnal! Vodič sanitky do ampliónu vulgárne nadával inému vodičovi. Mal však na to právo?


videní: 8.6K

„Pal do pi*e! Ko*ot za*ebaný!“ Tieto slová sa ozvali z ampliónu bratislavskej sanitky na vodiča červenej Dacie Logan, ktorý sanitke nemumožnil prejazd cez križovatku a doslova ju zablokoval.

Internet je však rozdelený na dva tábory. Jedni sa zastávajú vodiča sanitky a druhí zasa sa postavili na stranu vodiča červenej Dacie. Na samotný začiatok tejto našej mini-analýzy však musíme poznamenať, že vyjadrenie vodiča sanitky, hoci bolo gramaticky správne (hanlivé slovo pi*a sa v slovenčine skloňuje podľa vzoru ulica, nie žena, čiže spisovne je do pi*e, nie do pi*i, ako mnoho Slovákov neznalých pravidlá slovenského pravopisu tento vulgarizmus skloňuje), rozhodne nebolo profesionálne. Pozrime sa v skratke na hlavné argumenty oboch táborov.

Vodič sanitky na to mal plné právo.

Vodič sanitky spravil dobre, že sa takto vulgárne vyjadril voči bezočivému vodičovi červenej Dacie Logan. Mohlo ísť o záchranu ľudského života, kedy sú rozhodujúce sekundy a vodič sa dopustil hrubého porušenia dopravných predpisov, keď neumožnil vozidlu s právom prednostnej jazdy voľný a bezpečný prejazd cez križovatku. Spravil tak až po pár sekundách, zatiaľ čo mu iní vodiči (okrem sanitky) dávali svetelným signálom najavo, že sa za ním niečo deje.

Vodič sanitky by mal okamžite prísť o zamestnanie.

Vodič sanitky sa zachoval maximálne neprofesionálne a to, čo spravil, bolo absoltúne prehnané a nemiestne. Mal by prísť o zamestnanie z toho dôvodu, že neovláda dopravné predpisy. V tomto prípade nesplnil podmienky pre právo prednostnej jazdy a vodič červenej Dacie Logan mu teda nebol povinný umožniť voľný prejazd križovatkou.


A teraz, kde je pravda?

Tu treba poznamenať, že obe strany majú do istej miery pravdu. Nebudeme teraz rozoberať dôvod takéhoto správania vodiča Dacie, ktorý možno ovláda dopravné predpisy lepšie ako vodič sanitky, alebo si sanitku v spätnom zrkadle jednoducho nevšimol (čo je vzhľadom na noc pomerne nepravdepodobné). Zamerajme sa však na vodiča sanitky. Budeme sa pritom odvolávať na starší článok motoristického portálu TopSpeed.sk.

Na začiatok si definujme vozidlá s právom prednostnej jazdy. Takými vozidlami sú vozidlá:

  • Ozbrojených síl a zborov – čiže Polícia a Armáda SR a tie, ktoré určí príslušný minister,
  • Hasičského a záchranného zboru SR, Horskej záchrannej služby, Záchrannej zdravotnej služby a banskej záchrannej služby pri plnení úloh spojených so záchranou života a zdravia osôb alebo materiálnych hodnôt,
  • Slovenskej informačnej služby,
  • Národnej rady SR, Vlády SR, Kancelárie prezidenta SR, pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií, alebo pri plnení úloh s tým spojenými,
  • Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR pri preprave ich predsedov,
  • Národného bezpečnostného úradu pri preprave riaditeľa,
  • Generálnej prokuratúry SR pri preprave generálneho prokurátora,
  • obecnej polície, ktoré určí obec.

Zákon vraví jasne: „Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo. Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla nesmie zaraďovať.“ 

Avšak hneď prvý odsek znie: „Vodič vozidla, ktorý pri plnení špeciálnych úloh používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou (ďalej len „zvláštne výstražné znamenie“), nie je povinný dodržiavať povinnosti a zákazy ustanovené týmto zákonom okrem povinností podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 4 ods. 2 písm. a) až e). Vodič vozidla, ktorý pri plnení špeciálnych úloh používa zvláštne výstražné znamenia (ďalej len „vozidlo s právom prednostnej jazdy“), je povinný dbať na potrebnú opatrnosť tak, aby iných účastníkov cestnej premávky neohrozil.“


Z uvedeného vyplýva, že vodič vozidla s právom prednostnej jazdy je povinný pri vykonávaní špeciálnych úloh používať zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným svetlom, teda kombináciu sirény a majákov. Toto však v tomto prípade nebolo úplne dodržané, keďže vodič používa primárne svetelné výstražné znamenie a sirénu len v prípade potreby. To je ale nesprávny postup.

Avšak z morálneho hľadiska určite nemá význam riešiť, či má alebo nemá sanitka okrem majáku zapnutú aj sirénu a je vždy lepšie sa jej vyhnúť. V neposlednom rade totiž za to hrozia mastné pokuty a prípadné dokazovanie svojej pravdy nemusí byť jednoduchou záležitosťou. V zmysle aktuálneho sadzobníka pokút za neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy hrozí pokuta 100 €, v prípade ohrozenia týchto vozidiel až 150 €. Za zaradenie sa do kolóny vozidiel s právom prednostnej jazdy to je 50 €. Sadzobník pozná úplne presnú sankciu i za nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy – presne 50 €.

 

Tu je spomínané video:

 

Faktom však je, že vodiči s právom prednostnej jazdy to rozhodne jednoduché nemajú, čo len potvrdzuje toto video. Vodiči, pamätajte, že možno sa niekedy v budúcnosti budú ponáhľať k vám alebo k vašim blízkym. Rozhodujúca je skutočne každá sekunda.

 

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2023 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen