Zaujímavosti

Internet: Aká je jeho uhlíková stopa a je možné ho vypnúť?

internet

videní: 870

V týchto zložitých dňoch, kedy je veľká časť zemskej populácie doma, je tlak na internet od poskytovateľov omnoho vyšší ako počas bežného dňa. Netflix napríklad zníži kvalitu videí, aby tieto čísla aspoň trochou ovplyvnil.

Rozvoj za posledných 36 rokov priniesol nové technológie, ktoré umožňujú navzájom prepájať heterogénne počítačové siete a umožňujú ich fungovanie ako jednoliatej koordinovanej siete. Tieto technológie nazývame Internetworking, teda v skratke internet.

Internet umožňuje komunikáciu medzi počítačmi alebo telefónmi bez ohľadu na ich hardware, operačný systém či druh pripojenia. V dnešnej dobe sa prenesene výraz internet chápe ako komplexná globálna sieť a rozsiahla, rýchlo aktualizovateľná databáza informácií.

Kam až siaha história internetu?

V roku 1958 v USA bola založená agentúra ARPA (Advanced Research Projects Agency), ktorá sa zaoberala vývojom komunikačných technológií. Postupne sa agentúra upriamila hlavne na výpočtové technológie, z čoho vyplynula potreba prepojenia jednotlivých systémov medzi sebou. Ministerstvo obrany USA potrebovalo prepojiť niekoľko výskumných centier.  Sieť sa skladala z viacerých uzlov a prenos dát bol realizovaný rozkladom dát na časti, ich prenos a následne spätné poskladanie dát. Tento systém prenosu sa zaužíval a dostal pomenovanie paketový systém.

1 2 »

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  twitter  google-plus  rss

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2022 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen