Zaujímavosti

10 faktov o obezite, o ktorých si pravdepodobne netušil


videní: 4.8K

Obezita už dávno nie je problém, ktorý sa týka predovšetkým Ameriky. Svet sa čoraz viac polarizuje a obéznych ľudí pribúda. Pripravili sme si preto 10 faktov o obezite, o ktorých si doteraz pravdepodobne nevedel.

1. Nadváha a obezita sú definované ako „abnormálne alebo nadmerné nahromadenie tuku, ktoré môže poškodiť zdravie“

Index telesnej hmotnosti (BMI) – hmotnosť v kilogramoch vydelená mocninou výšky v metroch (kg/m2) – je bežne používaným indexom na klasifikáciu nadváhy a obezity u dospelých. WHO definuje nadváhu ako BMI rovnú alebo viac ako 25 a obezitu ako BMI rovnú alebo viac ako 30.

2. Viac ako 1,4 miliardy dospelých malo v roku 2008 nadváhu a viac ako pol miliardy obéznych

V roku 2008 malo viac ako 1,4 miliardy dospelých nadváhu a viac ako pol miliardy boli obézni. Najmenej 2,8 milióna ľudí každý rok zomrie v dôsledku nadváhy alebo obezity. Prevalencia obezity sa v rokoch 1980 až 2008 takmer zdvojnásobila. Ako sme spomínali v úvode, hoci je obezita spojená najmä s krajinami s vysokými príjmami, v hojnej miere nachádza aj v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.

3. Celosvetovo bolo v roku 2013 až 42 miliónov detí predškolského veku s nadváhou

Detská obezita je jedným z najvážnejších problémov verejného zdravia 21. storočia. Deti s nadváhou sa v dospelosti pravdepodobne stanú obéznymi. Navyše majú oveľa väčšie riziko pridružených ochorení, ako je diabetes či kardiovaskulárne ochorenia v mladšom veku, čo je následne spojené s vyššou pravdepodobnosťou predčasnej smrti a invalidity.

4. Nadváha a obezita sú spojené s viac úmrtiami ako podváha

65 % svetovej populácie žije v krajinách, kde nadváha a obezita zabíjajú viac ľudí, než podváha. Patria sem všetky krajiny s vysokými a strednými príjmami. Celkovo ide o tieto ochorenia: 44 % cukrovka, 23 % ischemické choroby srdca a 7 – 41 % určitých typov rakoviny spôsobené nadváhou a obezitou.

5. Obezita zvyčajne výsledkom nerovnováhy medzi prijatými a spotrebovanými kalóriami

Zvýšená spotreba vysoko kalorických potravín bez rovnakého zvýšenia fyzickej aktivity vedie k nezdravému zvýšeniu hmotnosti. Znížená úroveň fyzickej aktivity bude mať tiež za následok energetickú nerovnováhu a povedie k prírastku hmotnosti.

6. Podporné prostredia a komunity majú zásadný význam pri prevencii obezity

Individuálna zodpovednosť môže mať plný účinok len vtedy, keď majú ľudia prístup k zdravému životnému štýlu a okolie ich podporuje v zdravých rozhodnutiach. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) mobilizuje celý rad zainteresovaných strán, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní zdravého prostredia a pri zabezpečovaní dostupnosti a dostupnosti zdravších stravovacích nápojov.

7. Stravovacie a telesné aktivity detí sú ovplyvňované ich okolím

Sociálny a hospodársky rozvoj, ako aj politika v oblasti poľnohospodárstva, dopravy, urbanizmu, životného prostredia, vzdelávania, spracovania potravín, distribúcie a marketingu ovplyvňujú stravovacie návyky a preferencie detí, ako aj ich fyzickú aktivitu. Tieto vplyvy však stále viac podporujú nezdravé zvýšenie telesnej hmotnosti.

8. Konzumácia zdravého jedla môže pomôcť predchádzať obezite

Pomáha obmedzenie celkového príjmu tukov a nahradenie nasýtených tukov nenasýtenými; zvýšenie konzumácie ovocia, zeleniny, strukovín, celých obilnín a orechov; obmedzenie príjmu cukru a soli.

9. Pravidelná fyzická aktivita pomáha udržiavať zdravé telo

Ľudia by mali počas celého života vykonávať adekvátnu fyzickú aktivitu. Najmenej 30 minút pravidelnej, stredne intenzívnej fyzickej aktivity znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky, rakoviny hrubého čreva a rakoviny prsníka. Svalové posilňovanie a tréningy rovnováhy môžu znížiť riziko pádu a zlepšiť mobilitu u starších ľudí.

10. Najobéznejšie krajiny

Medzi krajiny s najväčším percentom obéznych ľudí patria malé ostrovné štáty Nauru (71 % celkovej populácie, približne 7.200 ľudí), Americká Samoa (54,1 % celkovej populácie, približne 30.000 ľudí), a Palau (48,9 % celkovej populácie, približne 10.200 ľudí). Naopak, na opačnom konci rebríčka sa umiestnila Etiópia (1,1 % – približne 1 milión ľudí), Bangladéš (1,1 % – približne 1,7 milióna ľudí) a Nepál (1,4 % – približne 290.000 ľudí). V Spojených štátoch amerických je za obéznych považovaných 33 percent populácie (cca 106 miliónov ľudí), na Slovensku 25,4 % (približne 1,4 milióna ľudí) a v Čechách až 32,7 % (približne 3,4 milióna ľudí).

Zdroj: WHO | topdesat

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  twitter  google-plus  rss

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2022 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen