TOP 10

Je potrebné sa ich báť? Týchto 10 psychických porúch najčastejšie postihuje ľudstvo


videní: 429

Možno ani netušíš, že žijú medzi nami. Ich život je náročný, no často sa vedia zaradiť do bežnej spoločnosti bez väčších viditeľných problémov. Máš z nich strach? To v niektorých prípadoch vôbec nemusíš. Nie každý, kto chodí na sedenia k odborníkovi je automaticky nebezpečný pre svoje okolie. Informácie zverejnila webová stránka toptenz.net s odvolaním sa na Americkú psychiatrickú asociáciu.

  1. Bipolárna porucha

Je viac známa ako mánio-depresívna psychóza. Charakteristická je výkyvmi v správaní a náladách, striedanie radosti a hnevu s depresívnym stavom. Ak si náladový, neznamená to hneď, že si môžeš diagnostikovať túto poruchu. Na rozdiel od zvyčajného kolísania, sú stavy ľudí s bipolárnou poruchou omnoho ťažšie. Ide o chronické a dlhotrvajúce ochorenie. Je často dobre liečiteľné, no zložito identifikovateľné. A tak sa v mnohých prípadoch stáva, že jedinec trpí bez liečby roky. Najviac ohrození sú jedinci, u ktorých porucha vyústila do sebapoškodzovania až samovraždy.

  1. Obsedantno-kompulzívna porucha

Táto porucha sa prejavuje obsesiami a kompluziami. Obsesia je nutkavá predstava až posadnutosť. Kompluzia je nezmyselné vykonávanie určitých úkonov alebo pohybov, ktorým sa postihnutý nemôže ubrániť. Ide o chronické ochorenie. Pacienti sa nevedia týmto stavom ubrániť. Často trpia opakujúcimi sa myšlienkami a nutkaniami, strachom, ktorý sa strieda s opakujúcimi sa úlohami a činnosťami, ktoré pacient jednoducho MUSÍ vykonať. Stav pacienta sa dá zlepšiť niektorými liekmi a psychoterapiou. Poruchou trpí asi 1% dospelej populácie. Aj keď títo jedinci nie sú nebezpeční, ich život je zložitý a často aj divný. Existuje mnoho druhov tejto poruchy. Pamätáš si napríklad na detektíva Monka?

hand-984170_960_720

  1. Predstierané poruchy

Nejde o žiadnu hypochondriu. Hypochondri naozaj veria, že trpia chorobami. Títo pacienti však svoje ochorenia iba predstierajú. Choroba je sprevádzaná silným nutkaním upriamiť na seba pozornosť. Od takýchto jedincov si môžeš často vypočuť príbehy o ich komplikovaných diagnózach a nepretržitých návštevách lekárov či nemocníc. Porucha môže prameniť z prežitých tráum v minulosti. Aj keď na túto diagnózu neexistujú žiadne lieky, môže pomôcť psychoterapia.

  1. Schizoafektívna porucha

Táto porucha kombinuje symptómy psychózy (porucha vnímania a myslenia) a symptómy afektívnej poruchy (porucha nálad). Pacienti majú kolísavú depresívnu náladu, strácajú kontakt s realitou.  Ide o akútnu alebo chronickú depresiu s možným striedaním sa s mániou alebo hypomániou. U týchto jedincov sa môžu vyskytnúť aj bludy alebo halucinácie. Našťastie, ľudia s touto poruchou môžu často viesť úplne normálny život. Na liečenie existuje účinná kombinácia liekov. Pri neliečenej poruche sa však objavuje veľké množstvo samovrážd.

  1. Depersonalizácia

Človek má pocit, že sa sám pozoruje zvonku svojho tela. Dokonca sa mu môže zdať, že veci a javy okolo neho nie sú reálne a nadobúda pocit, že žije v sne alebo vo filme. Porucha je častejšia u ľudí, ktorí prežili traumatické zážitky. Tento syndróm patrí medzi neurotické poruchy. Je to veľmi vzácny druh choroby. Nepomáhajú na ňu žiadne lieky a niektorí ľudia s ňou musia žiť po zvyšok svojho „nereálneho“ života.

  1. Trichotillomania

Trichotillománia (TTM), je komplexný problém – porucha kontroly impulzov, ktorá sa prejavuje kompulzívnym vytrhávaním vlasov, tiež mihalníc, obočia, ochlpenia v pubickej (intímnej) oblasti a ochlpenia na ostatných častiach tela. Keď to postihnutý jedinec urobí, pocíti úľavu. Je to taktiež vzácna porucha. Nikto nevie, čo ju spôsobuje, no jedincom by mala pomôcť psychoterapia v určitých prípadoch aj lieky.

  1. Špecifické fóbie

Tento všeobecný termín popisuje skupinu úzkostných porúch. Aj keď ľudia si často fóbiu predstavujú ako jednoduchý strach, pravdou je, že fóbia je nekontrolovateľný a nezvládnuteľný strach z bežných vecí a úkonov. Môže dokonca vyústiť do panického záchvatu. Je to strach pred vlastným strachom a stratou sebakontroly. Fóbie sú relatívne bežnou poruchou populácie. Väčšinou ich spôsobuje nejaká trauma z detstva. Medzi najčastejšie metódy na liečbu fóbie patrí expozičná terapia, počas ktorej pacient musí čeliť strachu pomaly a pod vedením psychológa a hypnoterapia, ktorá slúži na liečenie podvedomia.

  1. Antisociálne poruchy osobnosti

Medzi najzákladnejšie, obyčajné ale nebezpečné ochorenie patrí antisociálna porucha, známa tiež ako sociopatia a psychopatia. Jedinci, ktorí trpia touto poruchou strácajú empatie, morálku a emócie. Môžu urobiť hrozné veci a nepocítia ani štipku súcitu. Väčšina pacientov je bez problémov schopných zapojiť sa do zločinu. Trpia ňou mnohí sérioví vrahovia. Jediným liekom na túto psychickú chorobu je naučiť jedincov chovať sa a správať sa normálne.

  1. Disociatívna porucha identity

Porucha je spojená s ťažkým psychickým stresom v detstve, najčastejšie s rituálnym sexuálnym alebo fyzickým zneužívaním. Jedinec pred svojimi traumami uniká nezdravým spôsobom. Príznakmi sú anamnézia a závislosť na alternatívnych identitách. Napr. 50-ročný muž si môže myslieť, že je dievča vo veku 6 rokov a svoj čas trávi hraním sa s bábikami. V mnohých prípadoch môže pomôcť hypnoterapia, lieky na túto poruchu však neexistujú. Príznaky sa rozvíjajú ako reakcia na traumu, pomáhajú udržiavať spomienky na uzde. Pacienti často nemôžu žiť v normálnej spoločnosti a sú situovaní v špeciálnych zariadeniach alebo pod neustálym dohľadom.

  1. Schizofrénia

Chronická duševná choroba, ktorá ovplyvňuje správanie, myslenie a emócie. Pacient má roztrieštenú osobnosť, často komunikuje sám so sebou. ťažko rozlišuje skutočnosť od predstavy. Tieto prejavy môžu vyústiť do rôznych halucinácií. Výskum naznačuje, že prispievajúcimi faktormi sú pri schizofrénii genetické a sociálne vplyvy. Pacienti sa liečia liekmi a v mnohých prípadoch môžu fungovať úplne normálne.

Zdroj: Zdravie.aktuality.sk / topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen