Zaujímavosti

Internet: Aká je jeho uhlíková stopa a je možné ho vypnúť?

internet

videní: 690

V týchto zložitých dňoch, kedy je veľká časť zemskej populácie doma, je tlak na internet od poskytovateľov omnoho vyšší ako počas bežného dňa. Netflix napríklad zníži kvalitu videí, aby tieto čísla aspoň trochou ovplyvnil.

Rozvoj za posledných 36 rokov priniesol nové technológie, ktoré umožňujú navzájom prepájať heterogénne počítačové siete a umožňujú ich fungovanie ako jednoliatej koordinovanej siete. Tieto technológie nazývame Internetworking, teda v skratke internet.

Internet umožňuje komunikáciu medzi počítačmi alebo telefónmi bez ohľadu na ich hardware, operačný systém či druh pripojenia. V dnešnej dobe sa prenesene výraz internet chápe ako komplexná globálna sieť a rozsiahla, rýchlo aktualizovateľná databáza informácií.

Kam až siaha história internetu?

V roku 1958 v USA bola založená agentúra ARPA (Advanced Research Projects Agency), ktorá sa zaoberala vývojom komunikačných technológií. Postupne sa agentúra upriamila hlavne na výpočtové technológie, z čoho vyplynula potreba prepojenia jednotlivých systémov medzi sebou. Ministerstvo obrany USA potrebovalo prepojiť niekoľko výskumných centier.  Sieť sa skladala z viacerých uzlov a prenos dát bol realizovaný rozkladom dát na časti, ich prenos a následne spätné poskladanie dát. Tento systém prenosu sa zaužíval a dostal pomenovanie paketový systém.

V roku 1969 sa prepojili prvé štyri univerzity v USA a týmto prepojením došlo k vzniku prvej počítačovej siete s názvom ARPANET. V roku 1971 vznikol i prvý predchodca dnešného emailu. Postupne sa sieť rozrastala a po napojení dvoch zahraničných univerzít v Anglicku mala sieť v roku 1981 už 213 pripojených hostiteľských počítačov. V roku 1989 vo Švajčiarsku istý Tim Berners-Lee svojou výskumnou prácou prišiel na nový spôsob sieťovej výmeny informácií http (Hypertext Transfer Protocol). Princíp protokolu je v tom, že v sieti sa nachádzajú systémy vzájomne prepojených súborov, tzv. hyperlinkové odkazy a užívateľ si vie podľa potreby zavolať zo siete príslušný odkaz.

Internet: Aká je jeho uhlíková stopa a je možné ho vypnúť?

V roku 1989 počet pripojených počítačov stúpa na hranicu 100 000 a o rok neskôr sa začína používať pojem Internet.  Bývalé Československo bolo pripojené na celosvetovú sieť v roku 1992. Do roku 1993 sa Internet používal v prevažnej miere na vedecké účely. V tomto roku nastal ale zlom, keď sa do siete začali pripájať komerčné firmy. V začiatkoch ide prevažne o vládne inštitúcie a firmy zaoberajúce sa výpočtovou technikou. S príchodom otvorenia siete pre komerčné využitie začal prudko rásť aj počet pripojených užívateľov.

Aká je jeho uhlíková stopa?

Infraštruktúra internetu, ktorá globálne spája všetky smartfóny, prenosné počítače, stolové PC a ďalšie zariadenia, spotrebúva veľa energie. To znamená, že má naozaj silnú uhlíkovú stopu. Podľa štúdie skupiny Boston Consulting Group je internet zodpovedný za zhruba jednu miliardu ton skleníkových plynov ročne, čo sú približne 2 % svetových emisií.

 

Zdroj: sciencefocus | topdesat

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  twitter  google-plus  rss

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2022 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen