Zaujímavosti

Odkiaľ pochádza pôda a z čoho sa vlastne skladá?

pôda

videní: 402

Pôda je najvrchnejšia časť zemskej kôry, ktorá vzniká za vzájomného pôsobenia biosféry, atmosféry, litosféry a hydrosféry v podmienkach určitého reliéfu. Ako vzniká?

Pôda je zmesou minerálov, organických látok, živých organizmov, vody a vzduchu. Minerály (tvoria asi 50% pôdy) sú častice zvetrávanej horniny, medzi ktoré patria drobné zrná hliny a bahna, ako aj väčšie pieskové častice. Medzi živé organizmy patria huby, baktérie a hmyz a organická hmota obsahujúca odumreté rastliny a mikróby, niekedy aj iné zvieratá v rôznych štádiách rozkladu. Konečným produktom rozkladu je tmavý organický materiál zvaný humus, ktorý obsahuje relatívne vysoké množstvo dusíka – živiny, ktoré sú životne dôležité pre zdravie rastlín. To znamená, že má reprodukčnú funkciu. Spolu s rastlinami sa takisto podieľa na regenerácii ovzdušia.

Odkiaľ pochádza pôda a z čoho sa vlastne skladá?

Pôda sa pôvodne tvorí z „materského materiálu“ na zemskom povrchu. Mohlo by to byť podložie, ktoré bolo erodované alebo materiál prepravený ľadovcami, riekami alebo vetrom. Postupom času sa vytvára viac vrstiev alebo „horizontov“. Tento proces trvá desiatky tisíc rokov, pretože horniny sa pomaly zvetrávajú a hromadí sa organická hmota. Vlastnosti pôdy závisia od miestnych podmienok. Piesočné oblasti majú drsné pôdy, ktoré rýchlo odvádzajú vodu; bažinaté oblasti majú tmavú, špongiovitú rašelinu; oblasti bohaté na hlinu majú výživnú pôdu, ktorá keď je suchá, začne praskať.

Pôdu zvyčajne berieme ako samozrejmosť, ale odhaduje sa, že štvrtina všetkých druhov živočíchov žije v pôde alebo na pôde a potrebujeme ju k životu. Inak by sme 95 % produktov z nášho jedálnička nemohli pestovať. Pôda tiež zohráva širšiu úlohu pri absorpcii vody (a teda pri zmierňovaní záplav) a pri zadržiavaní uhlíka. Zem je však pod rastúcim tlakom intenzívneho poľnohospodárstva a obrábania pôdy, nadmerného zberu a používania chemikálií. Výsledkom je taká strata, ako by zo zeme každú minútu niekto vzal 30 futbalových ihrísk.

Odkiaľ pochádza pôda a z čoho sa vlastne skladá?

Pôda zadržiava dvakrát toľko organického uhlíka ako vegetácia. Pôdy v EÚ obsahujú viac než 70 miliárd ton organického uhlíka alebo okolo 7 % celkového globálneho uhlíkového rozpočtu. Viac ako polovica v zemi zadržiavaného uhlíka v EÚ sa nachádza v rašeliniskách Fínska, Írska, Švédska a Spojeného kráľovstva. Treba si dať do súvisu toto číslo: členské štáty EÚ zo všetkých zdrojov vypúšťajú každý rok 2 miliardy ton uhlíka. Pôdy teda zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri zmene klímy. Dokonca aj malý únik 0,1 % uhlíka z európskych pôd do atmosféry sa rovná uhlíkovým emisiám zo 100 miliónov ďalších automobilov na cestách, čo je o polovicu viac, ako je celkový počet automobilov EÚ.

Proces dezertifikácie, v rámci ktorého je životodarná, zdravá pôda zbavená živín do takej miery, že nemôže podporovať život a dokonca môže byť odviata, je veľmi dramatickým príkladom jedného z problémov, ktorým čelí pôda v rámci Európy. V južnej, strednej a východnej Európe vykazuje v súčasnosti 8 % územia, čo je asi 14 miliónov hektárov, vysokú citlivosť k dezertifikácii. Ak sa zohľadní aj mierna citlivosť, môže to byť viac ako 40 miliónov hektárov. Najviac postihnutými krajinami v Európe sú Španielsko, Portugalsko, južné Francúzsko, Grécko a južné Taliansko.

 

Zdroj: ScienceFocus topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen