Zaujímavosti

Školy v Japonsku sú najefektívnejšie na svete! Prečo?


videní: 1.4K

V Japonsku sa škola považuje za dôležitý odrazový mostík v živote. Preto je tam 210 školských dní (na porovnanie, v USA majú iba 180 dní). A aj keď existuje veľa podobností medzi japonským vzdelávacím systémom a systémami v iných krajinách, je tu niekoľko aspektov, vďaka ktorým sú japonské školy jednými z najefektívnejších na svete. 

1. Japonské deti až do štvrtého ročníka školy nerobia skúšky

6 tajomstiev japonského vzdelávacieho systému, ktoré deti pripravujú na úspech v živote

Mohlo by sa to zdať zvláštne, ale japonské školy uprednostňujú mravy pred vedomosťami. Ich cieľom v prvých 3 rokoch je rozvíjať charakter detí a vytvárať u nich dobré mravy, nie posudzovať ich vedomosti. Naučia sa byť štedrí, empatickí a súcitní. Učia sa tiež rešpektovať ostatných a rozvíjať jemné puto s prírodou a zvieratami.

2. Deti čistia školu samy

6 tajomstiev japonského vzdelávacieho systému, ktoré deti pripravujú na úspech v živote

Zatiaľ čo školy vo zvyšku sveta zamestnávajú školníkov a upratovačky, aby bola v škole poriadok, v Japonsku to tak nie je. Tam sú študenti zodpovední za čistotu tried, bufetov a dokonca aj toaliet.

Japonský vzdelávací systém je presvedčený, že spoločné upratovanie učí študentov pomáhať si navzájom a pracovať v tímoch. A trávením času utieraním stolov, zametaním a zotieraním podláh sa študenti naučia rešpektovať svoju vlastnú prácu i prácu ostatných.

3. Študenti jedia v učebni spolu so svojím učiteľom

6 tajomstiev japonského vzdelávacieho systému, ktoré deti pripravujú na úspech v živote

V Japonsku sa táto norma považuje za užitočnú pri vytváraní pozitívneho vzťahu medzi študentami a učiteľom. Pri stolovaní sa môžu konať skutočne užitočné rozhovory, ktoré môžu pomôcť pri vytváraní rodinnej atmosféry.

6 tajomstiev japonského vzdelávacieho systému, ktoré deti pripravujú na úspech v živote

Japonský vzdelávací systém taktiež zaručuje, že študenti jedia zdravé a vyvážené jedlá. Takže na verejných základných a nižších stredných školách sa obed varí podľa štandardizovaného menu vyvinutého zdravotníckymi pracovníkmi a kvalifikovanými kuchármi.

4. Navštevujú mimoškolské dielne

6 Secrets From the Japanese Educational System That Set Kids Up for Success in Life

Mimoškolské dielne alebo prípravné školy sú v Japonsku veľmi populárne. Tam sa môžu študenti okrem 6-hodinového školského dňa naučiť nové veci. Konajú sa večer a väčšina japonských študentov ich navštevuje, aby sa mohli dostať na dobrú strednú školu. A na rozdiel od mnohých študentov po celom svete, Japonci študujú aj cez víkendy a sviatky.

5. Okrem iných predmetov sa japonskí študenti učia poéziu a japonskú kaligrafiu

školy

Japonská kaligrafia, nazývaná tiež Shodo , je forma umenia, v ktorej ľudia píšu zmysluplné znaky kanji (čínske znaky, ktoré sa používajú v japonskom systéme písania) expresívnym a kreatívnym spôsobom.

Haiku je na druhej strane forma poézie, v ktorej sa jednoduché frázy používajú na sprostredkovanie hlbokých emócií čitateľom. Má sa za to, že táto forma poézie má intelektuálne, terapeutické a estetické účinky. Obe tieto „umenia“ učia deti rešpektovať ich storočné tradície a vážiť si ich kultúru.

6. Takmer každý študent musí mať školské uniformy

6 Secrets From the Japanese Educational System That Set Kids Up for Success in Life

Jednotná uniforma takmer v každej strednej škole v Japonsku je účinný spôsob na odstránenie prekážok a pomáhajú podporovať zmysel pre komunitu, rodiny a pospolitosti medzi študentmi. Dress code umožňuje smerovať pozornosť študentov smerom k učeniu a rastu a tiež povzbudzuje deti, aby sa usilovali o sebavyjadrenie inými metódami ako odevom.

Bonus: Japonské školy používajú Bezmenné farby

6 Secrets From the Japanese Educational System That Set Kids Up for Success in Life

Bezmenné farby nahrádzajú známe názvy farieb vizuálnymi zobrazeniami iba základných farieb. Rovnice na farbe pomôžu deťom pochopiť niektoré základné pojmy teórie farieb a naučia ich zábavnou formou kombinovať a vytvárať nové farby.

Zdroj: Brightside topdesat

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  twitter  google-plus  rss

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2022 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen