Zaujímavosti

Betlehemská hviezda z trochu iného pohľadu

betlehemská hviezda

videní: 265

Betlehemská hviezda – znamenie na oblohe, ktoré trom kráľom ukázalo miesto narodenia Spasiteľa, je stále veľkou záhadou. Veda úkaz vysvetľuje nezvyčajným astronomickým javom a snaží sa ním osvetliť nemenej výnimočnú udalosť.

Velikášstvo kráľa Herodesa utrpelo šok, keď k nemu prišli na audienciu traja mudrci z východu (v súčasnosti sa uvažuje, že prišli z Perzie), ktorí motív návštevy Judey (tj. rímskej provincie) vysvetlili takto: „Na oblohe sme videli obrovskú hviezdu, ktoré prevyšovala všetky ostatné. Pochopili sme, že sa narodil kráľ Izraela, a tak sme sa vydali uctiť si ho.“

Tieto slová vzbudili v Herodesovi obrovskú závisť a zo strachu, že by sa musel deliť o vládu, vyzvedal od mudrcov podrobnosti o príchode na svet predpokladaného židovského kráľa. Herodes riekol mudrcom : „Choďte ho hľadať, a ak ho nájdete, dajte mi o tom vedieť, aby som si ho tiež mohol uctiť.“ Lenže Gašpar, Melichar a Baltazár predvídali kráľovu reakciu a potom, ako sa dostali k biednym betlehemským jasliam, kde sa narodil spasiteľ, zmenili plány a rozhodli sa vrátiť do svojej vlasti inou cestou. Kráľa Herodesa I. Veľkého to zmiatlo a ešte viac sa rozzúril. Židovský kráľ nariadil povraždiť všetkých miestnych chlapcov do dvoch rokov. Očakával, že takto predíde nástupu nového duchovného vodcu svojho národa, ktorým sa Ježiš Kristus aj napriek tomu stal.

V tejto časti príbehu evanjelium vzbudzuje množstvo pochybností. O spomínaných udalostiach pochybujú astronómovia aj historici, ktorí nesúhlasia s datovaním v Biblii. Hvezdári sa už po stáročia snažia vysvetliť pôvod úžasného vesmírneho telesa prostredníctvom vedeckých poznatkov. Okrem toho nie je jasné, ako si traja mudrci z východu dokázali znamenie spojiť s Ježišom.

Táto otázka sa dá zodpovedať pomerne jednoducho, keďže tí, ktorých dnes nazývame tromi kráľmi, poznali niekoľko storočí starú predpoveď proroka Micheáša. Podľa nej sa o narodení človeka, ktorí oslobodí židov spod nadvlády cudzích národov, panujúcich v Palestíne, dozvie celý svet. Micheáš prorokoval, že keď sa Vykupiteľ narodí, jeho kolísku osvetlí božské znamenie a to zároveň ožiari celú oblohu. Preto sa Gašpar, Melichar a Baltazár, o ktorých sa predpokladá, že boli hvezdármi, domnievali, že objavenie sa hviezdy na západnom nebi je splnenie spomínanej veštby.

Bez ohľadu na udalosti uvedené vo Svätom písme je zaujímavejšie pokúsiť sa o vysvetlenie z astronomického, ale aj celkovo z vedeckého hľadiska. Odbornými hypotézami sa podarilo určiť časový nesúlad medzi skutočnosťou a biblickým rozprávaním. Už niekoľko storočí sa predpokladá, že betlehemská hviezda, o ktorej sa píše v Biblii, mohla byť kométa.

 

Zdroj: pinterest topdesat

 

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen