Zaujímavosti

Na čo slúžia farebné gule, ktoré sú pripevnené k elektrickému vedeniu?


videní: 4.4K

Elektrickému vedeniu patrí dôležitá úloha, a to prenos elektrickej energie na dlhé vzdialenosti. Prečo sú ale na nich namontované farebné gule?

Elektrické vedenie a ich charakteristické stožiare elektrickej rozvodnej siete je možné nájsť po celej krajine. Umožňujú prenos elektrickej energie na dlhé vzdialenosti, pričom tepelné straty a odpor sú minimálne. Rôznym typom vedení zodpovedajú rôzne typy stožiarov, vodičov a izolátorov. Čím sú vyššie hodnoty napätia, tým sú stožiare mohutnejšie, vodiče pevnejšie a hrubšie a izolátory väčšie. Farebné gule ochraňujú ich okolie.

Na čo slúžia farebné gule, ktoré sú pripevnené k elektrickému vedeniu?

Pri výstavbe elektrického vedenia je najprv potrebné nájsť vhodnú trasu. Trasa vedenia musí zohľadňovať veľké množstvo kritérií a obmedzení. Nesmie prechádzať cez zastavané územia, cez územia s geologicky nestabilným podložím, cez záplavové územia, územia, na ktorých sa v budúcnosti plánuje výstavba objektov a pod. Všeobecne sa trasa vedenia vyberá tak, aby v budúcnosti boli s prevádzkovaním vedenia spojené čo najmenšie náklady.

Na čo slúžia farebné gule, ktoré sú pripevnené k elektrickému vedeniu?

Po výbere vhodnej trasy je potrebné urobiť geologický prieskum. To znamená, zistiť, aké sú prírodné podmienky, ktoré budú vplývať na realizáciu výstavby. Na základe geologického prieskumu sa určuje, či je vôbec možné na daných miestach stavať, pričom v tomto prípade sa nenašli žiadne obmedzenia a realizácia bola povolená.

Ale čo tie farebné gule?

Farebné gule na horných elektrických kábloch fungujú ako vizuálne varovania pre nízko letiace lietadlá. Najčastejšie sa používajú v prípadoch, keď káble križujú hlavné diaľnice alebo hlboké údolia. Na uľahčenie viditeľnosti sú farby vybrané tak, aby poskytovali čo najväčší kontrast s terénom pozadia. Tam, kde je medzi pylónmi navlečený viac ako jeden kábel, sú farebné gule namontované na najvyššom mieste.

Na čo slúžia farebné gule, ktoré sú pripevnené k elektrickému vedeniu?

Na Slovensku tento proces zabezpečuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS). Je to energetická spoločnosť v plnom vlastníctve štátu, ktorá vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy SR tak, ako to požaduje Smernica 2003/54/ES. Medzi hlavné úlohy teda patrí prevádzka Prenosovej sústavy SR vrátane dispečingu.

Spoločnosť tiež sprostredkúva nákup a predaj elektrickej energie z a do zahraničia a vykonáva ďalšie podporné služby. V roku 2011 bola podľa základného imania deviatou najväčšou spoločnosťou v stopercentnom vlastníctve štátu. SEPS vlastní a prevádzkuje 3 043,879 km elektrických vedení so 7 360 stožiarmi a 26 elektrických staníc (stav z roku 2017).

 

Zdroj: ScienceFocus topdesat

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  twitter  google-plus  rss

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2022 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen