Tipy a triky

Stále niečo zabúdaš a nevieš prečo? Možno ťa trápi depresia


videní: 613

Depresia je porucha, ktorá postihne počas života takmer každého štvrtého človeka. Môže zahŕňať pocity smútku, beznádeje, celkovej únavy, znížené sebahodnotenie a pokles sebavedomia, poruchy spánku a rôzne, často mnohopočetné bolesti. Môže dokonca za stratu pamäte.

„Bežný smútok“ nie je depresia. Pozná ho určite každý z nás. Obyčajne vzniká po nepríjemnom zážitku či strate niekoho alebo niečoho dôležitého. Takýto smútok je psychologicky zrozumiteľný, odôvodniteľný, jeho intenzita a trvanie sú dočasné, úmerné vyvolávajúcej príčine. Depresia je však na rozdiel od bežného smútku chorobný stav, ktorý môže vzniknúť aj bez zjavného dôvodu alebo ako neadekvátne vyústenie dlhotrvajúceho smútku. Depresia je vážny stav, je to choroba, ktorá si vyžaduje liečbu.

Stále niečo zabúdaš a nevieš prečo? Možno ťa trápi depresia

Stresujúce zážitky

Epizóda depresie môže nasledovať bezprostredne po dramatickej príhode, akou je napríklad úmrtie v rodine, rozvod či strata zamestnania.

Psychologické a sociálne faktory

Biologické príčiny vychádzajú z dedičného základu, ale biochemické zmeny v mozgu vyvolávajú aj psychologické podnety. Z psychologického hľadiska je pri vzniku ochorenia veľmi dôležitá schopnosť vyrovnať sa s rôznymi stratami v živote.

Príznaky depresie

Pacienti, ktorí prekonali závažnú depresiu hovoria, že utrpenie pri nej je oveľa horšie ako pri najhorších telesných bolestiach. Depresia sa častejšie vyskytuje u žien ako u mužov. Môže to byť spôsobené rozdielom medzi pohlaviami, hormonálnymi zmenami či dedičnou záťažou. Genetická predispozícia je pravdepodobná pri všetkých formách depresie, ale odlíšiť vplyv rodinného prostredia býva niekedy veľmi ťažké.

Stále niečo zabúdaš a nevieš prečo? Možno ťa trápi depresia

Depresia môže navyše viesť k strate pamäti, bráni ľuďom sústrediť sa na prácu a brzdí rozhodovacie schopnosti. Väčšinou je ale výpadok pamäte krátkodobý. Najlepším liekom na zbavenie sa takéhoto typu nepríjemností je poradenstvo alebo terapia, v závažnejších prípadoch antidepresíva. Ak sa ti zdá, že sa necítiš šťastný a všetko zabúdaš, používaj pamäťové pomôcky, ako je napríklad budík s oznámením.

Možno si hovoríš, že vaši nerozumejú tomu, ako sa cítiš. Ale je to naozaj tak? Tvoji rodičia pravdepodobne riešili iné situácie, keď boli mladí, ale pocity mohli mať rovnaké ako ty teraz. A práve preto ti budú vedieť pomôcť. Ak máš depresiu už dlhšie obdobie, môže ísť o klinickú depresiu. Preto bude možno dobré, keď vyhľadáš lekársku pomoc.

 

Zdroj: lifealth topdesat

b
Komentáre
Hore

online geldanlagen geldanlagen