Tipy a triky

Klávesové skratky, ktoré ti uľahčia život


videní: 1.9K

Život je príliš krátky na to, aby si ho strávil nekonečným kliknutím v počítači. Bez ohľadu na to, ako rýchlo počítač reaguje, klávesové skratky ti pomôžu pracovať ešte rýchlejšie. Čistá produktivita a žiadne rozptyľovanie…

Skratky pre používateľov Windows:

30+ klávesové skratky, ktoré vám pomôžu pracovať rýchlejšie

 • Win + I  – Otvorí nastavenia systému Windows.
 • Win + S  – Otvorí vyhľadávací panel systému Windows.
 • Win + M  – Minimalizuje všetky okná.
 • Win + Číslo – Otvorí aplikáciu pripnutú na panel úloh. Číslo, ktoré vyberiše, zodpovedá pozícii aplikácie.
 • Klávesy so šípkami Win + Left / Right  – Presunú okno aktuálne otvorenej aplikácie doľava a doprava.
 • Win + šípka hore / dole (dvojité kliknutie)  – maximalizuje alebo minimalizuje okno aktuálne otvorenej aplikácie.
 • Win + čiarka – rýchlo nahliadni do svojho počítača.
 • Win + Prt Scn  – Vytvorí snímku obrazovky a okamžite ju uloží do priečinka Screenshots.
 • Shift + Win + S  – Vyberie akúkoľvek požadovanú oblasť obrazovky a urobí z nej snímku obrazovky.
 • Klávesy Win + „+“ / „-“  – Priblíženie a oddialenie pomocou nástroja lupy (môžeš priblížiť ľubovoľnú aplikáciu, plochu alebo priečinok).
 • Ctrl + A  – Vyber všetok obsah.
 • Alt + Esc  – Prepína medzi aplikáciami v poradí, v akom boli otvorené (rýchlejšia verzia Alt + Tab).
 • Alt + medzerník  – otvorí okno ponuky pre aktuálne otvorenú aplikáciu.

Skratky pri práci s dokumentmi v programe Microsoft Word:

30+ klávesové skratky, ktoré vám pomôžu pracovať rýchlejšie

 • Ctrl + N  – Vytvorí nový dokument.
 • Ctrl + O  – Otvorí existujúci dokument.
 • F1  – Otvorí panel pomocníka.
 • F7  – Otvorí nástroj Editor pre kontrolu pravopisu a gramatiky.
 • Ctrl + Shift + šípky doľava / doprava  – Vyberie slovo doľava alebo doprava.
 • Shift + F7  – Vyberie predchádzajúce slovo, otvorí tezaurus a vyhľadá jeho význam.
 • Alt + Shift + R  – Skopíruje hlavičku alebo pätu použitú v predchádzajúcej časti dokumentu.
 • Ctrl + Shift + „<“ alebo „>“ – Zmenší alebo zmenší veľkosť písma súčasne.
 • Ctrl + Shift + C  – Skopíruje formátovanie výberu.
 • Ctrl + Shift + V  – Použije formátovanie znakov na vybraný text.
 • Ctrl + Shift + K  – Premení malé písmená na veľké písmená.
 • Ctrl + E / L / R  – Vycentruje odsek (zarovnanie vľavo a vpravo).
 • Ctrl + K  – Vloží hypertextový odkaz.
 • Ctrl + 1 / + 2  – Nastaví jednotlivé medzery alebo dvojité medzery (musí byť vybratý text).
 • Ctrl + 5  – Nastavuje 1,5 riadkovanie.
 • Ctrl + Shift + N  – Použije normálny štýl odseku.
 • Alt + Ctrl + 1 / + 2 / + 3  – Použije štýly odsekov nadpis 1 / nadpis 2 / nadpis 3.

Skratky pre prácu v prehliadačoch:

30+ klávesové skratky, ktoré vám pomôžu pracovať rýchlejšie

 • Ctrl + Shift + T  – Otvorí predtým zatvorenú kartu (môže to urobiť viackrát).
 • Ctrl + Tab  – Prepína medzi otvorenými kartami.
 • Ctrl + 1 až 8  – Prepína na kartu s príslušným číslom zľava doprava.
 • Ctrl + N  – Otvorí nové okno prehliadača.
 • Ctrl + L  – Zaostruje panel s adresou, aby si mohol začať písať.
 • Ctrl + 0  – Obnovenie priblíženia.
 • Ctrl + Enter  – Pridá adresy www a .com do názvu webovej stránky zadanej do vyhľadávacieho panela. Napríklad môžeč do vyhľadávacieho riadku napísať Facebook a stlačiť kombináciu. Automaticky vyplní stránku www.facebook.com
 • Ctrl + Ľavé kliknutie (na myši)  – Otvorí odkaz na novej karte.
 • Ctrl + Shift + Delete  – Otvorí možnosť Vymazať údaje prehľadávania.
 • Alt + Home  – Presmeruje na domovskú stránku.
 • Alt + Enter  – Otvorí zadaný vyhľadávací dopyt na paneli vyhľadávania na novej aktívnej karte.
 • F5  – Obnoví stránku.
 • Shift + Ľavé kliknutie  – Otvorí odkaz v novom okne.

Pre používateľov počítačov Mac:

30+ klávesové skratky, ktoré vám pomôžu pracovať rýchlejšie

 • Command + Tab  – Prepne na naposledy používanú aplikáciu medzi otvorenými aplikáciami.
 • Command + Y  – Používa rýchly pohľad na zobrazenie ukážky vybratých súborov.
 • Command + Left Bracket ([) – Prejde na predchádzajúci priečinok.
 • Command + Right Bracket (]) – Prejde na nasledujúci priečinok.
 • Control + Command + Q  – Uzamkne obrazovku.
 • Shift + Command + Q  – Odhlási sa z používateľského účtu v systéme MacOS.
 • Shift + Command + I  – otvorí disk iCloud.
 • Shift + Command + N  – Vytvorí nový priečinok.
 • Shift + Command + O  – Otvorí priečinok Dokumenty.
 • Option + Command + L  – Otvorí priečinok Stiahnuté súbory.
 • Option + Shift + Command + Delete  – Vyprázdni kôš bez potvrdzovacieho dialógového okna.

Skratky pri práci s dokumentmi:

30+ klávesové skratky, ktoré vám pomôžu pracovať rýchlejšie

 • Command + K  – Vloží hypertextový odkaz.
 • Command + T  – Zobraziť alebo skryť okno Písma.
 • Command + Left Curly Bracket ({) – Použije zarovnanie vľavo.
 • Command + Right Curly Bracket (}) – Použije zarovnanie doprava.
 • Control + Command + D  – Zobrazí alebo skryje definíciu vybraného slova.
 • Control + A  – Presunie kurzor na začiatok riadku alebo odseku.
 • Control + E  – Presunie kurzor na koniec riadku alebo odseku.
 • Command + F  – Otvorí vyhľadávacie pole.
 • Command + C  – Skopíruje štýl formátovania vybratého kusu.
 • Command + V  – Použije skopírovaný štýl na vybratý kus.
 • Shift + Command + Vertikálna lišta (|) – Zarovnanie na stred.
 • Shift + Command + Colon (:) – Otvorí okno Pravopis a gramatika.
 • Shift + Command + “-” – Zmenší veľkosť vybranej položky.
 • Shift + Command + „+“ – Zväčší veľkosť vybratej položky.

Zdroj: Brightside topdesat

b
Komentáre
Hore