Zaujímavosti

15 bežných genetických mutácií, za ktoré podľa vedcov môže incest


videní: 24.1K

Incest je tabu v takmer každej kultúre po celom svete, ale nebolo tomu vždy tak. Šľachtici a králi sa pokúšali udržať kráľovskú krv čistou tým, že sa sobášili so svojimi príbuznými. Najmä egyptskí vládcovia sa často sobášili so svojimi súrodencami alebo vlastnými deťmi. Toto konanie samozrejme neostalo bez následkov. Vznikli tak vážne genetické mutácie, ktoré môžu vyplynúť z incestu. Tu je 15 najbežnejších z nich, ktorými možno trpíš aj ty a pritom o tom nevieš.

 

1. Habsburská čeľusť

incest

Renaud Camus/flickr/CC-BY 2.0

 

Tento genetický stav, nazývaný aj prognathisma, je tiež spojený so vznešenými rodinami. Habsburský dom prišiel k moci v polovici 15. storočia a zostal tam až do polovice 18. storočia, avšak počas toho došlo k viacerým incestným vzťahom. Namiesto toho, aby sa sobášili mimo rodinu, Habsburgovci usporadúvali príbuzenské manželstvá na ochranu svojich záujmov. Bohužiaľ, ich cenou za to bola genetika. Ich deti sa rodili s dlhými, vyčnievajúcimi dolnými čeľusťami.

Najhorší prípad bol nájdený v španielsku, konkrétne Karol II., ktorý nedokázal správne rozprávať, prežúvať a mal problémy so slinami. Okrem toho bol neplodný a mal kognitívne postihnutie: naučil sa hovoriť, keď mal 4 roky a chodiť, keď mal 8 rokov.

Dokonca aj moderní predkovia tejto rodiny vykazujú nepatrné variácie tohto genetického problému a ukazujú, ako dlho môžu trvať výsledky genetických mutácií z incestu.

Tu vidíte, ktorá slávna tvár rozhodne nie je výsledkom tohto.

 

2. Znetvorená lebka

Ak sa bližšie pozrieš na mnohé starodávne egyptské busty, môžeš si všimnúť, že ich hlavy majú trochu smiešne tvary – často sú predĺžené v zadnej časti. Nejde však len o štylistickú voľbu umelcov: mnoho egyptských vládcov malo také lebky aj v skutočnosti. Egyptské kráľovské zvyky totiž často záviseli od incestu. Bratia si vzali sestry, matky si vzali synov a bratranci sa často oženili so sesternicami. Výsledkom bolo, že ich lebky boli deformované, hoci je potrebné poznamenať, že niektorí vládcovia svojim deťom schválne obaľovali hlavu, aby získali tento konkrétny deformovaný tvar. Typickým príkladom tejto genetickej mutácie je Tutanchamón.

 

3. Chýbajúce nechty

Pri slove incest ti pravdepodobne najčastejšie napadnú chýbajúce končatiny, prsty navyše alebo chýbajúce zuby. V skutočnosti to však nie sú dopady incestu. Avšak, v niektorých zriedkavých prípadoch sa deti naozaj narodia s chýbajúcimi časťami tela.

Incestná a kultová ako rodina Kingstonová je typickým príkladom detí bez nechtov. Presne tak, chýbajúce nechty na všetkých prstoch.

4. Hemofília

Boasson and Eggler/via Wikipedia

Boasson and Eggler/via Wikipedia

Niekoľko významných európskych kráľovských rodín bolo úplne zahalených incestom. Britská kráľovná Viktória pocítila vplyv incestu v 50. rokoch 20. storočia. Porodila totiž dieťa, Leopolda, ktoré malo problémy so zrážanlivosťou krvi. Hoci jeho rodičia neboli priamymi príbuznými a nespáchali teda incest, ich predkovia sa ho dopúšťali v hojnom množstve. Genetická mutácia sa teda prejavila až o niekoľko generácií neskôr v podobe problémov so zrážanlivosťou krvi, dnes známymi pod názvom hemofília, ktorá sa nazýva aj “kráľovská choroba”.

Hemofília trápila aj ruskú kráľovskú rodinu Romanovú. Trpel ňou princ Alexei Romanov, vnuk kráľovnej Viktórie a dedič ruského trónu.

Pri hemofílii je nebezpečné aj malé zranenie alebo napríklad krvácanie z nosa, ktoré môžu viesť k vážnej strate krvi.

 

5. Mikrocefália

Internet Archive Book Images/flickr/No known copyright restrictions

Internet Archive Book Images/flickr/No known copyright restrictions

Medzi pakistanskými moslimami sa ešte stále konajú sobáše blízkych pokrvných príbuzných, no dopad je jasne viditeľný. Nedávna štúdia poukazuje na to, že asi 63 % Pakistancov sa zúčastňuje pokrvných manželstiev, ktoré vedú k chorobe zvanej mikrocefália, pri ktorej sa narodí dieťa s nezvyčajne malou hlavou. To často znamená, že mozog sa nedokáže vyvinúť. Hlavným rizikom je mierna až ťažká mentálna retardácia. Incest v pakistanskej kultúre znamená, že 1 z 10 000 Pakistancov trpí týmto problémom, v porovnaní s 1 z 1.000.000 ľudí na celom svete.

 

6. Rázštep

ReSurge International/flickr/CC-BY-NC-ND 2.0

ReSurge International/flickr/CC-BY-NC-ND 2.0

Vyššie spomínaný Tutanchamón, dieťa incestu, mal prekvapujúci počet zdravotných problémov. Okrem znetvorenej lebky trpel aj rázštepom podnebia.Toto ochorenie spôsobuje ťažkosti pri prehĺtaní, dýchaní a rozprávaní.

V súčasnosti je toto ochorenie rozšírené najmä v Keni a Indii, kde sa tiež spája s incestom. Zlá genetická rozmanitosť v častiach Kene vedie k rozširovaniu rázštepu najmä v chudobných oblastiach a v malých kmeňoch, kde je ťažké nájsť osobu, ktorá by nebola pokrvným príbuzným.

 

7. Konská noha

Internet Archive Book Images/flickr/No known copyright restrictions

Internet Archive Book Images/flickr/No known copyright restrictions

Pri Tutanchamónovi ešte chvíľu zostaneme. Konská noha je ďalšou poruchou, ktorou staroegyptský faraón trpel. Ide tiež o, príklad toho, ako môže mať incest vplyv na genetiku detí. Konská noha opisuje širokú škálu rôznych abnormalít chodidiel, ale vo všeobecnosti je možné poznamenať, že kosti chodidla sú poškodené, skrútené a deformované. Toto ochorenie je prítomné pri narodení a nie je nezvyčajné ani mimo incestu. Ochorenie je však bežnejšie a oveľa závažnejšia po generáciách incestných vzťahov. Na liečbu sa vyžaduje chirurgický zákrok a ochorenie môže trvale ovplyvniť schopnosť dieťaťa chodiť. Stále nie je jasné, do akej miery ochorenie spôsobuje genetika a životné prostredie, ale vieme, že ju prenášajú rodičia.

[adrotate group=”11"]

8. Albinizmus

Albínizmus je ochorenie, pri ktorom telo nemá dostatok melanínu: látky, ktorá zafarbuje vlasy, pokožku, pery a ďalšie časti tela. Ľudia s albinizmom majú tendenciu mať svetlé oči, bledú pokožku a biele vlasy, aj keď sú ich rodičia tmavej pleti. Ide o autozomálnu recesívnu choroba, čo znamená, že keď sa spoja ľudia s podobnými génmi, u ich detí je vyššia pravdepodobnosť albinizmu.

Výskyt albinizmu je vysoký napríklad v Portoriku, ktoré trpí nízkou genetickou rozmanitosťou. To znamená, že existuje veľké riziko výskytu albinizmu aj pri nepriamom inceste. Portoriko má najvyššiu hustotu albinizmu na svete.

 

 9. Ťažká asymetria

Internet Archive Book Images/flickr/No known copyright restrictions

Internet Archive Book Images/flickr/No known copyright restrictions

Vo filmoch sú “produkty” incestu zobrazené ako príšery s hroznými tvárami. Hoci je toto vyobrazenie veľmi nepresné, kúsok pravdy sa v ňom predsa len nájde. Generácie incestu môžu spôsobiť vrodené chyby, ktoré zahŕňajú drastickú tvárovú asymetriu. Pri narodení sú obidve strany tváre skoro totožné (s minimálnou asymetriou) vrátane uší, očí, nosa a úst. Pri mnohopočetnom generačnom inceste začíname badať jav, pri ktorom sa strany tváre od seba výrazne odlišujú. Oči môžu byť vyššie alebo nižšie a môžu mať rozdielne veľkosti. Uši môžu byť nerovnomerné a ústa môžu byť na jednej strane vyššie alebo nižšie.

 

10. Nanizmus (trpaslíctvo)

Internet Archive Book Images/flickr/No known copyright restrictions

Internet Archive Book Images/flickr/No known copyright restrictions

Nanizmus, tiež známy ako trpaslíctvo, nie je niečo, čo sa objaví po jednej generácii incestu. Nedostatok rastového hormónu je spojený s mnohopočetným generačným incestom. V 18. storočí bolo v Pennsylvánii veľmi riedke osídlenie s názvom Lancaster, ktoré malo obrovské problémy s incestom. Mladé deti sa nevyvíjali, vznikali problémy s neplodnosťou a nakoniec vznikol Ellis-van Creveldovej syndróm. Táto choroba je spojená s trpaslíkom, rovnako ako problémy so srdcom. Objavenie tejto choroby je pravdepodobne spôsobené nedostatkom génovej rozmanitosti v Lancasteri.

 

11. Zrastené prsty

Internet Archive Book Images/flickr/No known copyright restrictions

Internet Archive Book Images/flickr/No known copyright restrictions

Hoci sa u detí počatých incestom vyskytujú končatiny naviac (polydaktylizmus) alebo naopak chýbajúce končatiny, v skutočnosti to nie je bežné. Podľa niektorých štúdií sa  zdá, že polydaktylizmus veľmi s incestom nesúvidí. Naopak, zrastené prsty alebo celé končatiny sa u detí s incestom vyskytujú oveľa častejšie . V tomto stave, prsty a končatiny rastú s kožou a svalmi okolo končatín dohromady. Vysoký výskyt zrastených dolných končatín sa našiel v kmeni Vadoma v Zimbabwe.

12. Neplodnosť

Deti pochádzajúce z incestných zväzkov nie sú vždy životaschopné. Buď sa plod nevyvinie správne alebo sa dieťa narodí mŕtve. Ak sa dieťa dostane na svet a nemá viditeľné žiadne genetické poruchy, ešte nemusí byť 100 % zdravé. Existuje totiž veľká pravdepodobnosť, že bude trpieť neplodnosťou. Životaschopnosť spermií aj vajíčok môže byť incestom negatívne ovplyvnená alebo jednoducho celý reprodukčný systém nebude nefungovať správne.

 

13. Skolióza

Internet Archive Book Images/flickr/No known copyright restrictions

Internet Archive Book Images/flickr/No known copyright restrictions

Ide o genetický stav, ktorý je pomerne bežný, dokonca aj bez prítomnosti incestu. Skoliózou nazývame jav, kedy chrbtica vykazuje abnormálne zakrivenie smerom na jednu stranu. V závažných prípadoch môže mať vplyv na schopnosť osoby chodiť, pohodlne sedieť a môže si vyžadovať chirurgický zákrok alebo niekoľko rokov cvičenia. Prekvapujúco, 2-3 % percentá Američanov vo veku 16 rokov trpia skoliózu. Vedci zistili, že toto ochorenie je na dieťa prenášané prostredníctvom genetiky. Keď dôjde k incestu, aj keď ani jeden z rodičov netrpí skoliózou, dieťa má z dôvodu podobnosti génov rodičov oveľa vyššiu pravdepodobnosť výskytu tohto ochorenia.

 

14. Poruchy imunitného systému

Benjamin von Block/via Wikimedia

Benjamin von Block/via Wikimedia

Deti pochádzajúce z incestných vzťahov majú tendenciu byť chorľavé. Hoci to môže súvisieť s malformáciami kostry, svalov alebo orgánov, hlavným faktorom je chybný imunitný systém. Vo správne fungujúcom imunitnom systéme existuje široká škála rôznych alel, ktoré bojujú proti rôznym ochoreniam – čím širšia je škála, tým viac chorôb dokáže imunitný systém zničiť. Keď sa však prelínajú s blízkym pokrvným príbuzným, výsledný imunitný systém má oveľa menej jedinečných alel a môže sa chrániť len oveľa menšiemu rozsahu chorôb. Tento nedostatok rozmanitosti spôsobuje, že dieťa je oveľa náchylnejšie na choroby.

 

15. Kryptorchizmus

Internet Archive Book Images/flickr/No known copyright restrictions

Internet Archive Book Images/flickr/No known copyright restrictions

Zjednodušene povedané – ide o ochorenie, pri ktorom jeden alebo oba semenníky nevystúpia z tela von a ostávajú tak ukryté vnútri. Približne 3 % chlapcov má tento problém a môže spôsobiť neplodnosť, rovnako ako rôzne reprodukčné poruchy, ak sa nelieči okamžite. Toto ochorenie môže byť spojené s ďalšími problémami, vrátane Younh-Madersovho syndrómu, pri ktorom vznikajú problémi v oblasti chrbtice a končatín. Kryptorchizmus môže byť spôsobený duplikovanými chromozómami a ukázalo sa, že je bežnejší u detí s incestnými vzťahmi.

Zdroj: ranker  / topdesat

b
Komentáre
Hore

Súbory cookie pomáhajú zlepšovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. viac info...

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Na prevádzku našich webových stránok používame rôzne typy súborov cookie:
(a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni a
(b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ vymazať.

Reklama – Pomocou týchto súborov cookie môžeme dynamicky zobrazovať reklamy tretích strán na našich webových stránkach. Naše webové stránky tiež môžu obsahovať prvky, ktoré nastavujú súbory cookie za subjekty tretej strany, napr. tlačidlo „Like“ služby Facebook alebo tlačidlo „Tweet“ služby Twitter, či Google Plus a pod.

Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť na týchto adresách…

Zatvoriť